17/04/2024
HomeProjectesInstal·lacions domèstiques innovadores, sostenibles i a prova de futur

Instal·lacions domèstiques innovadores, sostenibles i a prova de futur

Instal·lacions domèstiques innovadores, sostenibles i a prova de futur

Projecte d’Innovació i Investigació Educativa 2021  “Instal·lacions domèstiques innovadores, sostenibles i a prova de futur” (aprovat per Resolució de 26 d’octubre de 2021 de la directora general d’Innovació Educativa i Ordenació)

Aquest projecte a desenvolupar en dos cursos escolars, consisteix en transformar un aula de 40m2 en un mini habitatge on l’alumnat dels cicles formatius d’electricitat podrà instal·lar les últimes tendències en electricitat, automatismes, domòtica, energies renovables, telecomunicacions, etc.. tot açò sense perdre de vista la sostenibilitat, ja que seran instal·lacions que deuran estar dissenyades per a que generen el mínim de rebuig durant la seua implementació, que siguen recuperables d’un any per l’altre i que estiguen adaptades a rebre els constants canvis i avanços que està experimentant el sector elèctric.
Aquest espai, a banda de servir per a l’experimentació i formació del nostre alumnat, també està pensant per a ser un aparador per als professionals del sector productiu de la zona que estiguen relacionats amb aquestes tecnologies, els quals també podran interactuar en aquest espai i per últim també pretén ser un lloc de referència per a la resta de centres de formació professional del territori valencià que disposen d’aquestes especialitats.

FOLLOW US ON:
La Revolució Elèct
Programa Innovatec

ctic.tirant@gmail.com

Rate This Article:
NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.