15/07/2024

FAMÍLIA SANITAT

 

Tècnic Grau Mitjà Cures Auxiliars d´Infermeria

Eixides Professionals

 • Auxiliar d’infermeria/clínica.
 • Auxiliar de balnearis.
 • Auxiliar d’atenció primària i cures d’infermeria a domicili.
 • Auxiliar bucodental. Auxiliar geriàtric. Auxiliar pediàtric.
 • Auxiliar d’esterilització. Auxiliar d’unitats especials.
 • Auxiliar de salut mental.

 

Mòduls:

Primer curs:

 • Operacions administratives i documentació sanitària.
 • Tècniques bàsiques d’infermeria.
 • Higiene del medi hospitalari i neteja de material.
 • Promoció de la salut i suport psicològic al pacient.
 • Tècniques d’ajuda odontològica/estomatològica.
 • Relacions amb l’entorn de treball.
 • Formació i orientació laboral.

Segon curs:

 • Formació en Centres de Treball: 440 hores.

 

Tècnic Grau Mitjà Farmàcia i Parafarmàcia (DUAL)

Eixides Professionals

Podràs treballar en empreses i organismes públics i privats com:

 • Tècnic en farmàcia.
 • Tècnic auxiliar de farmàcia.
 • Tècnic de magatzem de medicaments.
 • Tècnic en farmàcia hospitalària.
 • Tècnic en establiments de parafarmàcia.

 

Mòduls:

Primer curs:

 • Disposició i venda de productes.
 • Dispensació de productes parafarmacèutics.
 • Operacions bàsiques de laboratori.
 • Promoció de la salut.
 • Anatomofisiologia i patologies bàsiques.
 • Formació i orientació laboral.
 • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

 • Oficina de farmàcia.
 • Dispensació de productes farmacèutics.
 • Formulació magistral.
 • Primers auxilis.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.
 • Formació en Centres de Treball: 380 hores.

 

Tècnic Grau Superior Documentació i Administració Sanitaries

Eixides Professionals

Podràs treballar en empreses i organismes públics i privats realitzant funcions de:

 • Tècnic superior en documentació sanitària.
 • Responsable tècnic de codificació de documentació sanitària.
 • Responsable tècnic d’arxius d’històries clíniques.
 • Responsable tècnic de tractament i disseny documental sanitari.
 • Responsable tècnic de sistemes d’informació assistencial sanitària.
 • Responsable tècnic d’avaluació i control de qualitat de la prestació sanitària.
 • Responsable tècnic de gestió de processos administratiu-clínics.
 • Responsable d’administració d’unitats, departament o centres sanitaris.
 • Assistent d’equips d’investigació biomèdica. Secretaria de servicis sanitaris.

 

Mòduls:

Primer curs:

 • Gestió de pacients.
 • Terminologia clínica i patologia.
 • Extracció de diagnòstics i procediments.
 • Arxiu i documentació sanitaris.
 • Sistemes d’informació i classificació sanitaris.
 • Ofimàtica i procés de la informació.
 • Anglés Tècnic.
 • Formació i orientació laboral.

 

Segon curs:

 • Codificació sanitària.
 • >Atenció psicosocial al pacient-usuari.
 • Validació i explotació de dades.
 • Gestió administrativa sanitària.
 • Projecte de documentació i administració sanitàries.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Formació en centres de treball.

 

Tècnic Superior de Laboratori de Diagnòstic Clínic i Biomèdic

Eixides Professionals

Podràs treballar en empreses i organismes públics i privats realitzant funcions de:

 • Tècnic/a superior en laboratori de diagnòstic clínic.
 • Tècnic/a especialista en laboratori.
 • Ajudant tècnic en laboratori d’investigació i experimentació.
 • Ajudant tècnic en laboratori de toxicologia.
 • Delegat/da comercial de productes hospitalaris i farmacèutics.

 

Mòduls:

Primer curs:

 • Gestió de mostres biològiques.
 • Tècniques generals de laboratori.
 • Biologia molecular i citogenètica.
 • Fisiopatologia general.
 • Anglés tècnic.
 • Formació i orientació laboral.

 

Segon curs:

 • Anàlisi bioquímica.
 • Tècniques d’inmunodiagnòstic.
 • Microbiologia clínica.
 • Tècniques d’anàlisi hematològica.
 • Projecte de laboratori clínic i biomèdic.
 • Formació i orientació laboral.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Anglés Tècnic.
 • Formació en Centres de Treball.