12/06/2024

FAMÍLIA MANTENIMENT I SERVICIOS DE PRODUCCIÓ

Tècnic Grau Superior Prevenció de Riscos Professionals (DUAL)

Eixides Professionals

 • Prevencionista.
 • Coordinador de prevenció.
 • Tècnic de prevenció.
 • Tècnic de seguretat i higiene.

 

Mòduls:

Primer curs:

 • Riscos derivats de les condicions de seguretat.
 • Riscos físics ambientals.
 • Riscos químics i biològics ambientals.
 • Prevenció de riscos derivats de l’organització i la càrrega de treball.
 • Tecnologies de la informació i la comunicació en l’empresa.

Segon curs:

 • Gestió de la prevenció.
 • Emergències.
 • Relacions en l’entorn de treball.
 • Llengua estrangera.
 • Formació i orientació laboral.
 • Formació en Centres de Treball: 380 hores.