20/04/2024

FAMÍLIA FABRICACIÓ MECÀNICA

Tècnic Grau Mitjà Soldadura i Caldereria (DUAL)

Eixides Professionals

 • Soldadors i oxitalladors.
 • Operadors de projecció tèrmica.
 • Xapistes i calderers.
 • Muntadors d’estructures metàl·liques.
 • Fuster metàl·lic.
 • Tuber industrial d’indústria pesada.

 

Mòduls:

Primer curs:

 • Interpretació gràfica.
 • Mecanitzat.
 • Soldadura en atmosfera natural.
 • Metrologia i assajos.
 • Formació i orientació laboral.
 • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Segon curs:

 • Traçat, tall i conformació.
 • Soldadura en atmosfera protegida.
 • Muntatge.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.
 • Formació en Centres de Treball: 380 hores.

Tècnic Grau Superior Construccions Metàl·liques (DUAL)

Eixides Professionals

Podràs treballar en empreses i organismes públics i privats com:

 • Tècnic en construcció mecànica
 • Encarregat de fabricació en construccions metàl·liques
 • Encarregat de muntadors en construccions metàl·liques
 • Delineant projectista de caldereria i estructures metàl·liques
 • Tècnic en disseny assistit per ordinador (CAD) de caldereria i d’estructures metàl·liques.
 • Dissenyador tècnic de caldereria i estructures.
 • Programador de sistemes automatitzats en fabricació mecànica.
 • Programador de la producció en fabricació mecànica.
 • Tècnic en desenrotllament de canonades.
 • Cap de taller en construccions metàl·liques i muntatge.

 

Mòduls:

Primer curs:

 • Representació gràfica en fabricació mecànica.
 • Definició de processos de construccions metàl·liques.
 • Processos de mecanitzat, tall i conformació en construccions metàl·liques.
 • Processos d’unió i de muntatge en construccions metàl·liques.
 • Gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.
 • Formació i orientació laboral.
 • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

 • Disseny de construccions metàl·liques.
 • Programació de sistemes automàtics de fabricació mecànica.
 • Programació de la producció.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.
 • Formació en Centres de Treball: 400 hores.
 • Projecte de construccions metàl·liques.