12/07/2024

FAMÍLIA ELECTRICITAT I ELECTRÓNICA

FP Bàsica Electricitat i Electrònica

Eixides Professionals

 • Operari d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió.
 • Ajudant de muntador d’antenes receptores/ televisió satèl·lits.
 • Ajudant d’instal·lador i reparador d’equips telefònics i telegràfics.
 • Ajudant d’instal·lador d’equips i sistemes de comunicació.
 • Ajudant d’instal·lador reparador d’instal·lacions telefòniques.
 • Peó de la indústria de producció i distribució d’energia elèctrica.
 • Ajudant de muntador de sistemes microinformàtics.
 • Operador d’acoblament d’equips elèctrics i electrònics.
 • Auxiliar de manteniment d’equips elèctrics i electrònics.
 • Provador/ajustador de plaques i equips elèctrics i electrònics.
 • Muntador de components en plaques de circuit imprés.

 

Mòduls:

Primer curs:

 • Instal·lacions elèctriques i domòtiques.
 • Equips elèctrics i electrònics.
 • Ciències aplicades I.
 • Comunicació i societat I.
 • Tutoria.
 • Formació i Orientació Laboral I.
 • Formació en centres de treball (Unidad formativa I).

Segon curs:

 • Instal·lacions de telecomunicacions.
 • Instal·lació i manteniment de xarxes per a transmissió de dades.
 • Ciències aplicades II.
 • Comunicació i societat II.
 • Formació en Centres de Treball.
 • Tutoria.
 • Formació i Orientació Laboral II.
 • Formació en centres de treball (Unidad formativa II).

Tècnic Grau Mitjà Instal·lacions de Telecomunicacions (DUAL)

Eixides Professionals

Podràs treballar en empreses i organismes públics i privats com:

 • Instal·lador de telecomunicacions en edificis de vivendes. Instal·lador d’antenes.
 • Instal·lador de sistemes de seguretat. Tècnic en xarxes locals i telemàtica.
 • Tècnic en instal·lació i manteniment de xarxes locals. Instal·lador de telefonia.
 • Instal·lador-muntador d’equips telefònics i telemàtics.
 • Tècnic en instal·lacions de so. Instal·lador de megafonia.Instal·lador-mantenidor de sistemes domòtics. Tècnic instal·lador-mantenidor d’equips informàtics.
 • Tècnic en muntatge i manteniment de sistemes de radiodifusió.

 

Mòduls:

Primer curs:

 • Infraestructures comunes de telecomunicació en vivendes i edificis.
 • Electrònica aplicada.
 • Equips microinformàtics.
 • Infraestructures de xarxes de dades i sistemes de telefonia.
 • Instal·lacions elèctriques bàsiques.
 • Formació i orientació laboral.
 • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

 • Instal·lacions domòtiques.
 • Instal·lacions de megafonia i sonorització.
 • Circuit tancat de televisió i seguretat electrònica.
 • Instal·lacions de radiocomunicacions.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.
 • Formació en Centres de Treball.

 

Tècnic Grau Mitjà Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques (DUAL)

Eixides Professionals

Podràs treballar en empreses i organismes públics i privats realitzant funcions de:

 • Instal·lador-mantenidor electricista.
 • Electricista de construcció.
 • Electricista industrial.
 • Electricista de manteniment.
 • Instal·lador-mantenidor de sistemes domòtics.
 • Instal·lador-mantenidor d’antenes.
 • Instal·lador de telecomunicacions en edificis de vivendes.
 • Instal·lador-mantenidor d’equips i instal·lacions telefòniques.
 • Muntador d’instal·lacions d’energia solar fotovoltàic.

 

Mòduls:

Primer curs:

 • Automatismes industrials.
 • Electrònica.
 • Electrotècnia.
 • Instal·lacions elèctriques interiors.
 • Formació i orientació laboral.
 • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

 • Instal·lacions de distribució.
 • Infraestructures comunes de telecomunicació en vivendes i edificis.
 • Instal·lacions domòtiques.
 • Instal·lacions solars fotovoltaiques.
 • Màquines eléctriques.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.
 • Formació en Centres de Treball: 380 hores.

 

Tècnic Grau Superior Sistemes de Telecomunicions i Informàtics  (DUAL)

Eixides Professionals

Podràs treballar en empreses i organismes públics i privats realitzant funcions de:

 • Ajudant de projectista en instal·lacions de telecomunicacions per a vivendes i edificis.
 • Supervisor del muntatge d’instal·lacions de telecomunicacions per a vivendes i edificis.
 • Tècnic en verificació i control d’equips i instal·lacions de telecomunicacions.
 • Especialista en instal·lació, integració i manteniment d’equips i sistemes de telecomunicació.
 • Cap d’obra en instal·lacions de telecomunicacions.
 • Tècnic en supervisió, instal·lació, verificació i control d’equips de sistemes de ràdio i televisió en estudis
  de producció i sistemes de producció audiovisual.
 • Tècnic en supervisió, instal·lació, manteniment, verificació i control d’equips de sistemes de radiodifusió.
  Tècnic en supervisió, instal·lació, manteniment, verificació i control d’equips de sistemes de seguretat
  electrònica i circuits tancats de televisió.
 • Tècnic en supervisió, instal·lació, manteniment, verificació i control en xarxes locals i sistemes telemàtics.

 

Mòduls:

Primer curs:

 • Configuració d’infraestructures de sistemes de telecomunicacions.
 • Elements de sistemes de telecomunicacions.
 • Sistemes informàtics i xarxes locals.
 • Tècniques i processos en infraestructures de telecomunicacions.
 • Gestió de projectes d’instal·lacions de telecomunicacions.
 • Sistemes de telefonia fixa i mòbil.
 • Formació i orientació laboral.
 • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

 • Sistemes de producció audiovisual.
 • Xarxes telemàtiques.
 • Sistemes de radiocomunicacions.
 • Sistemes integrats i llar digital.
 • Projecte de sistemes de telecomunicacions i informàtics.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.
 • Formació en Centres de Treball.