18/10/2021

DEPARTAMENTS I ORGANIGRAMA

EQUIP DIRECTIU

Direcció

Carmen Fuster Mollà

 

Vicedirecció

Joan Marí Just

Secretaria

Rosa Boix Moratal

Cap Estudis Batxillerat

Carmen Chàfer Climent

Cap Estudis F.P

Josep Pons Blasco

Cap Estudis ESO

Joan Francesc Peris García

DEPARTAMENTS

Comissió  de Coordinació Pedagògica 2017-18

Caps de Departaments Didàctics, Famílies Professionals i Transversals i Càrrecs Directius

Departament Administració i Gestió

Federico Clar Boronat

Departament Anglés

Darío Estruch Durá

Departament Didàctic Biologia i Geologia

Marga Gutiérrez Mendoza

Departament de Llengua Castellana i Literatura

Sara Grau Cardona

Departament de Comerç i Màrqueting

Josep Santos- Juanes Martí

 

Departament de Dibuix

Pura Llópis Pavia

Departament Economia

Josep Juan Pla

Departament Educació Física

Maria Sala Clar

Departament Instal•lacions Automatismes Infomàtica i Telecomunicacions

Martín Hernández Fernánde

Departament de Filosofiaia

Inma Llorca Muñoz

Departament Física i Química

Flora Pérez Fernández

Departament de Formació i Orientació Laboral

Lluís Miret Pastor

Departament de Francés

Carmen Rodríguez Varela

Departament de Fusta i Moble

Félix Camarero María

Departament Geografia i Història

Mercé Morell Gregori

Departament de Grec

Lluís Cervell Arnal

Departament Informàtica

Isabel Martínez Ródenas

Departament Matemàtiques

Joan Morant Gomar

Departament Música

Enric X. Naval Llorca

Departament D´orientació

Jordi Navarro Pérez

Departament Prevenció de Riscos

Carolina Ferris Ferrer

Departament de Religió

Francisco Carrió Miñana

Departament de Sanitat

Lluc Quiles Bodí

Departament Soldadura i Caldereria

Federico Femenia López

Departament de Tecnologia

Fco. Javier Máñez Ramis

Departament de Valencià

Adelina Rubiols Estruch

Administració

Rosa Magraner Escrihuela

Coordinació ESO

Lluïsa Villanueva Matoses

Coordinació Batxillerat

Adelina Rubiols Estruch

Coordinació de Formació Professional

Vicenta Aguilar Lleti

Departament Inserció Laboral

Salvador Valero Morell

Coordinació Programa Anual de Formació

Carlos Martí Ferrer

Coordinació Programes Europeus

Carmina Chafer Climent

Departament d´Activitats Complementàries i Extraescolars

Joan F. Marí Just

Coordinació Biblioteca

Sara Grau Cardona

Convivència i Mediació

Inma Llorca Muñoz

Xarxa de llibres

Flora Pérez Fernández

Coordinador TIC's

Ignacio Cabrera Grau

ORGANIGRAMA
Traducir »