07/06/2023
HomeEl dia a diaPROCÉS DE DEVOLUCIÓ DE LLIBRES DE TEXT DEL CURS 2019/20

PROCÉS DE DEVOLUCIÓ DE LLIBRES DE TEXT DEL CURS 2019/20

pdf Document en PDF

PROCÉS DE DEVOLUCIÓ DE LLIBRES DE TEXT DEL CURS 2019/20

A totes les famílies de l’ESO i FP Bàsica:

Els participants en la Xarxa de llibres del Tirant, hauran de tornar el llot complet de llibres els dies i amb l’horari que s’estableix a continuació.

És mol important seguir les indicacions descrites seguidament per a la seguretat i salut de tot el personal implicat en el procés: famílies, alumnat, professorat i personal no docent.

  • Cada família vindrà a l’hora senyalada al seu grup, amb mascareta protectora, és netejarà les mans amb la solució hidroalcohòlica que estarà a l’entrada del centre, portarà bolígraf propi i mantindrà la distància de 2 metres en la cua que es puga formar. El llot complet de llibres es portarà, a ser possible, en bosses de paper i s’acompanyarà de còpia duplicada del document emplenat de devolució de llibres de Conselleria, que està a la pàgina web ací indicada:

http://www.ceice.gva.es/documents/162640666/170021299/S0_LLIURA_2021_v1/56c084a3-7b77-43b4-add7-4cfd70298128

  • S’hauran d’entregar tots els llibres forrats i ben conservats. També ho entregaran aquells que vulguen incorporar-se a la xarxa per al curs 2020/21. Les famílies que no porten el document podran complimentar-lo en els locals habilitats del Centre el mateix dia i hora de la devolució.

CALENDARI DE DEVOLUCIÓ DE LLIBRES

DIMARTS

14 de JULIOL

 

DIMECRES

15 de JULIOL

 

DIJOUS

16 de JULIOL

 

DIVENDRES

17 de JULIOL

GRUP HORA GRUP HORA GRUP HORA GRUP HORA
1ESOA 9:00-10:30

1FPBE

1FPBF

9:00-10:30

1FPBA

1FPBC

9:00-10:30

4ESOA

4PR4

9:00-10:30
1ESOB 10:30-12:00 2ESOA 10:30-12:00 3ESOA 10:30-12:00 4ESOB 10:30-12:00
1ESOC

12:00-

13:30

2ESOB

12:00-

13:30

3ESOB

12:00-

13:30

4ESOC

12:00-

13:30

 
1ESOD 16:30-18:00 2ESOC 16:30-18:00 3ESOC 3PMAR 16:30-18:00
1ESOE 18:00-19:30 2ESOD 18:00-19:30 3ESOD 18:00-19:30
1ESOF 19:30-20:00 2ESOE 19:30-20:00 2FPBA,C,E I F 19:30-20:00

L’alumnat que no pertany a la Xarxa de llibres podran demanar la seua participació amb el document que figura en la seu electrònica de la Generalitat http://sede.gva.es

FOLLOW US ON:
INSTRUCCIONS PER A S
NOTA INFORMATIVA SOB

ctic.tirant@gmail.com

Rate This Article:
NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.