Inici

 

 

 

 

 

Han passat 400 anys des de que en 1609 Galileu Galilei va apuntar per primera vegada al cel amb un telescopi començant una etapa de descobriments que encara continua. El 27 d’octubre de 2006 la Unió Astronòmica Internacional (UAI) va anunciar la declaració per la UNESCO del 2009 com l'Any Internacional de l'Astronomia (IYA2009), ratificada amb una resolució per l'ONU el 19 de desembre de 2007.

El nostre institut Tirant lo Blanc de Gandia des de fa uns anys, i d’acord amb el PEC, contempla un Pla d'Igualtat que treballa la coeducació amb l’objectiu de "Educar per al desenvolupament integral d'alumnes en igualtat i la no discriminació en funció de gènere, afavorint mesures de protecció integral contra la violència de gènere".

D’aquest pla hem encetat un projecte educatiu obert anomenat "Les dones al món" amb l’objectiu de:

"Conèixer i valorar el paper de les dones en la societat, reforçant aquells aspectes que per raons culturals han estat ocultes en l’anonimat i mereixen tenir un lloc en la Història".

Aquest objectiu general, coincidint amb l'Any Internacional d'Astronomia, l’hem concretat amb el de les dones que, des de l’antiguitat, han treballat en l’àmbit científic de l’astronomia, elaborant aquest projecte "Astrònomes a la llum"  amb l’objectiu de:

"Traure a la llum dones astrònomes de diferents èpoques i països, valorant la seva aportació al progrés científic".

Els continguts estan organitzats en dos apartats: “Som astrònomes” en la que es dóna una visió general de l’aportació que fan les dones a l’astronomia en diferents èpoques, i “astroDones” - neologisme amb la intencionalitat de ressaltar la condició de Dones i la de grans científiques en l’astronomia – on es destaquen astrònomes de referència.

Aquest projecte compta amb un material didàctic complementari per a treballar aquestos continguts: Un quadern d’activitats Treballem astrònomes a la llum per a l’alumnat i el quadern de Solucions d’activitats per al professorat.

Activitats
  Solucions

 

 

Activitats dissenyades per l’equip de treball “Algenib” format per:

ALGENIB

 

Coordinador

Joan F. Marí Just. Professor de Ciències Naturals i Cap del Departament d’Activitats Complementàries i Extraescolars (DACE).

Membres de l’equip

- Josep Julià Gómez Donet, professor d’Equips Electrònics i astrònom amateur.

- José Ramón Borràs Pascual, professor de Dibuix i artista.

- Mercè Morell Gregori. Catedràtica, Cap de Departament de Ciències Socials, Geografia i Història i Presidenta de l’Associació Cultural “ Les Tirantianes ”.

 

Equip Algenib. IES Tirant lo Blanc de Gandia,  2009.