29/11/2022

EL DEPARTAMENT D’ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS AMB LA CULTURA I EL FOMENT DE L’APRENENTATGE SIGNIFICATIU.

El DACE és el departament encarregat de promoure, coordinar i organitzar la realització d’activitats en col·laboració amb les famílies professionals i els departaments didàctics.

S´hi  programen tota mena d’activitats  amb la finalitat d’afavorir:

  • Formació integral de l’alumnat.
  • Preparació per a la inserció en la societat.
  • Projecció de l’alumnat en altres àrees educatives alternatives al centre.
  • Optimització dels recursos del centre posant-los a l’abast de la resta de la societat (barri, ciutat…).
  • Preparació en l´organització del temps lliure i oci.
NOTICIES DEL DACE

Veure contingut al FACEBOOK Des de la IV edició d‘aquestes lectures al saló de Corones, alumnat de 1r de batxillerat llig

  Obrir els enllaços clicant sobre les imatges CARTELL DOSSIER PER A L'ALUMNAT (PDF)